Audit

U bent niet tevreden over uw huidige ICT leverancier, uw bedrijf kampt geregeld met ICT problemen of u wil als bedrijfsleider bevestigd zien dat uw ICT optimaal werkt en rendeert? BlueCie kan uw ICT doorlichten en advies geven. Naast een functionele doorlichting voert BlueCie een business analyse uit om na te gaan of de noden van uw bedrijf overeenstemmen met de aangeboden ICT functionaliteiten.

Onze doorlichting bestaat uit:

 • Interne communicatie naar alle medewerkers voor aanvang van doorlichting
 • In kaart brengen van de huidige ICT infrastructuur
 • Doornemen van ICT processen en documentatie
 • Technische/functionele doorlichting van ICT infrastructuur
 • Analyseren van de financiële ICT kosten
 • Huidige stand van zaken vergelijken met functioneel ICT plan v1.0 en jaarlijkse bijsturingen
 • Collecteren van een 360° visie op ICT door alle stakeholders. Hiervoor gebruiken wij volgende technieken:
  • Interviews met een selectie van eindgebruikers en directie
  • Vrijblijvende en anonieme online bevraging (survey) van alle medewerkers.

Na de doorlichting kan uw bedrijf als eindresultaat het volgende verwachten van BlueCie:

 • Uitgebreid rapport met stand van zaken met inbegrip van een SWOT-analyse, aanbevelingen en visie
 • Bespreken rapport met ICT afdeling
 • Voorstelling rapport aan Raad van Bestuur
 • Interne communicatie naar alle medewerkers met terugkoppeling en bedanking.

Ondersteuning en beheer

Kleine en middelgrote ondernemingen opteren vaak voor het uitbesteden van het operationele beheer waarbij een professionele Service Desk uw medewerkers ondersteunt bij technische vragen vanop afstand of indien gewenst ter plaatse. BlueCie kan uw volledige ICT infrastructuur beheren van A tot Z volgens de ITIL methodologie zodat problemen snel en deskundig worden opgelost.

BlueCie biedt verschillende formules aan op maat van uw noden.

ICT visie en doelstellingen

Een visie is inspirerend en geeft een visionair en ambitieus beeld van wat uw organisatie wil zijn. Welke ontwikkelingen (economisch, sociologisch, technisch, politiek) zijn belangrijk voor uw organisatie? Hoe ziet uw toekomst eruit en die van uw concurrenten? Welke ambities heeft uw bedrijf op langere termijn?

De doelen die u wilt bereiken worden afgeleid van uw missie en visie, en vormen de basis voor uw strategie. Doelstellingen zijn tastbare resultaten die u nastreeft om de missie, visie en strategie van uw organisatie te verwezenlijken.

Als bedrijfsleider hebt u hier ongetwijfeld al vaak over nagedacht. Maar is uw ICT ook afgestemd om deze visie waar te maken? Want ICT is meer dan het voorzien van een PC voor uw medewerkers, het is een middel om uw doelstellingen sneller, beter en goedkoper te behalen. BlueCie is uw ideale partner om een ICT visie uit te werken op maat van uw bedrijf en altijd met uw bedrijfscultuur in gedachte.